تماس با ال سل

نام و نام خانوادگی

اطلاعات ال سل

آدرس:  پلیس راه تبریز – تهران، جاده قدیم باسمنج، شهرک صنعتی سهند آذران، شرکت صنایع صبح پارلار آسیا

تلفن تماس: 04151615161

سامنه پیامکی: 3000415161 و 300061510000

ایمیل سازمانی: info@elesell.ir

ele-logo