مشاهده همه 13 نتیجه

نمایش 12 24 36

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-208

3,866,500 تومان
 • دارای 1 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-207

3,321,200 تومان
 • دارای 1 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-202 B

3,048,550 تومان
 • دارای یک فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-201

3,341,150 تومان
 • دارای 3 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-120

2,504,200 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 900 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-119

2,601,100 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 900 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-118

2,601,100 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-115

2,815,800 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-107

2,601,100 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 900 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-106 B

2,601,100 تومان
 • دارای یک فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-105

2,640,050 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-102

2,406,350 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-101

2,329,400 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت