نمایش 1–24 از 33 نتیجه

نمایش 12 24 36

هود مخفی استیل البرز مدل SA-503

2,114,700 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مخفی استیل البرز مدل SA-504

2,172,650 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مخفی استیل البرز مدل SA-505

2,134,650 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مخفی استیل البرز مدل SA-506

1,862,000 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-465

2,971,600 تومان
 • صفحه کنترل لمسی
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-463

3,885,500 تومان
 • دارای سنسور حرارت
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-462

4,222,750 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-461 w

3,419,050 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-461

3,107,450 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-432

3,282,250 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-431

3,282,250 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-415

3,029,550 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-413 w

3,477,000 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-413

3,185,350 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-412

3,185,350 تومان
 • قابلیت نصب فیلتر کربنی
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-404

4,897,250 تومان
 • دارای صفحه  لمسی حرکتی
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود مورب استیل البرز مدل SA-403

4,858,300 تومان
 • دارای صفحه  لمسی حرکتی
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-208

3,866,500 تومان
 • دارای 1 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-207

3,321,200 تومان
 • دارای 1 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-202 B

3,048,550 تومان
 • دارای یک فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-201

3,341,150 تومان
 • دارای 3 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-120

2,504,200 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 900 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-119

2,601,100 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 900 متر مکعب بر ساعت
 • 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت

هود شومینه ای استیل البرز مدل SA-118

2,601,100 تومان
 • دارای 2 فیلتر روغن
 • دارای قدرت مکش 800 متر مکعب بر ساعت
 • 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت